Sulama ve Gübreleme

Sulama, Gübreleme ve İlaçlama

Sera Sulama ve Gübreleme

Sera Sulama ve Drenaj Sistemi

Sulama bitkinin ihtiyacı suyun ve gübrenin çeşitli yöntemlerle bitki kök bölgesine verilmesidir. Sera içi sulama ve drenaj sistemleri içerisinde temiz drip -damla sulama sistemi, filtreler, vanalar, bypass vanalar, ölçüm aletleri ve bağlantı elemanları bulunmaktadır. Drip sulama sistemi ise sulama ve gübreleme kontrol odasına uygun olacak şekilde hazırlanmaktadır.

blank

Sulama ve Gübreleme Odası Ekipmanları

Maksimum verim ve kaliteli üretim için sulama ve gübreleme hayati önem taşımaktadır. Sulama ve gübrelemede esas ışık, rüzgar, nemlilik, yetiştirme ortamı durumu verilerin doğru analizidir. Tüm bu verilerin doğru analiz edilerek bitkiye zamanında sulama ve gübreleme yapılmasını sağlayan sistemler yer almaktadır. Sulama otomasyonu, asit ve gübre solüsyonu bulunan tanklardan karışım tankına hassas dozlama ile aktarım sağlar bu sayede homojen bitki beslemesi sağlanmış olur. Proje bazında değişkenlik göstereceği de göz önüne alınarak sensör başına düşen bitki sayısının azaltılması doğru beslemede önem taşımaktadır. Gübreleme odası ise temiz su tankları, pompalar, filtre sistemleri, gübre tankları ve bağlantı boruları gibi ekipmanlardan oluşmaktadır. Bu ekipmanlar sayesinde seralarda sulama ve gübreleme başarılı bir şekilde gerçekleştirilecek ve bitkiler sağlıklı bir şekilde yetiştirilecektir.

Temiz Su ve İlaçlama Hattı

Suyun tüm canlılar için önemi kavrandığında seralardaki temiz su ve ilaçlama hatları tesisatının da ne kadar önemli olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu doğrultuda; depolanan suyun kullanılabilmesi için temiz su tesisatına ihtiyaç vardır. Temiz su tankına bağlanan hidrofor vasıtası ile temiz su uygun ebatlar ve özellikteki borular ile taşınmaktadır. Her 4 tünelde 1 adet çıkış bulunmaktadır.

İlaçlama tesisatı ise seralarda yetiştirilen bitkileri haşere ve hastalıklardan korumak için gerekli olan tesisatlardır. İlaçlama merkezinden sera içerisine PPRC özellikte borular vasıtası ile montajı yapılan ilaçlama hattında 2 tünelde 1 adet çıkış yapılmaktadır ve çıkışlarda 1/2“ küresel vana ve ilaçlama borusu için çıkış adaptörü bulunmaktadır.

blank
blank
blank

Çelik Su Tankı

Suyun sağlıklı ve doğru bir şekilde depolanması gerekmektedir. Bu doğrultuda seralarda çeşitli özelliklere sahip çelik su tankları kullanılmaktadır. Seralarda ihtiyaç duyulan suyu depolama amacı ile kurulan çelik su tankları genellikle bir seranın 2 günlük su ihtiyacını karşılayacak büyüklükte kullanılmaktadır.

Reverse Osmos

Reverse osmos sistemi, çapraz olarak çalışan ve kademeli olarak sadece suyun geçebileceği diğer tüm iyon, molekül ve istenmeyen mineralin sudan ayrıştırılmasını sağlamasının yanı sıra kullanılamaz suyun tekrar kullanıma kazandırılmasını sağlayarak sulama suyu kalitesini yakalayan sulama verimini arttırmakta kullanılan sistemlerdir.

blank
blank

Ön Filtre ve Pompa Grubu

Filtrasyon sistemleri, suyun içindeki çözünmeyen, çeşitli büyüklüklerdeki partikülleri, askıda kalan katı maddeleri (AKM), istenmeyen klor, renk, tat, koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddeleri gidermek maksadıyla kullanılmaktadır.

CO2 Sirkülasyon Sistemi

Plants need carbon dioxide to process and use the nutrients they receive. The amount of carbon dioxide present in the standard atmosphere varies between 300ppm and 450ppm, but the amount of carbon dioxide that the plant can process reaches 900ppm during periods of intensive plant feeding. These are the systems that provide the homogeneous distribution of carbon dioxide gas supplied from fuel boilers or bulk gas into the greenhouse to meet the carbon dioxide need. The carbon dioxide distribution system consists mainly of an ecomizer or gas tank, distribution center, distribution infrastructure, intermediate piping, shut-off valves, and fittings.

co2 circulation